Pensioen in de uitvaartbranche

 

Elke uitvaart is uniek. Als uitvaartondernemer help je de nabestaanden in deze moeilijke periode. De zorg daaromheen neem je hen uit handen. Maar hoe zit het met de zorg voor je eigen medewerkers? Is het goed geregeld bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen? De CAO voor de uitvaartbranche geeft aan dat je een pensioen moet regelen voor je werknemers. Maar wat is een goed pensioen? En wat kost dat? De regels zijn vaak onduidelijk en ingewikkeld. En wat moet je dan allemaal regelen? En hoe zit dat met die verplichte WIA dekking bij arbeidsongeschiktheid?

 

De kennis van onze ervaren adviseurs

Het pensioenlandschap is inmiddels aardig complex. Daarom is het fijn als iemand je de weg wijst. Iemand die bekend is met de CAO uitvaartbranche en met alle wet- en regelgeving daaromheen. Die weet wat een pensioenregeling betekent voor de toekomst. Dat is precies wat we doen bij Laater. Bij Laater weten we hoe ingewikkeld het beheer van (collectieve) pensioenregelingen en inkomensverzekeringen is. Tel daarbij de voortdurend veranderende wet- en regelgeving bij op en het is niet moeilijk om te zien hoe werkgevers het overzicht over de pensioenen kunnen kwijt raken. Een klein foutje in de administratie kan grote gevolgen hebben voor het pensioen van werknemers.

 

Heeft u reeds een pensioenregeling?

Heeft u nog geen pensioenregeling?

De Wet Pensioencommunicatie heeft er voor gezorgd dat werkgevers verplicht zijn hun werknemers duidelijk te informeren over hun (collectieve) pensioenregeling. Laater helpt bij het oplossen en beantwoorden van pensioenvragen, zoals bij in- of uitdiensttreding, waardeoverdracht en echtscheidingen. Maar ook omtrent de keuzes bij aanstaande pensionering: geheel of gedeeltelijk met pensioen, een gelijkblijvende uitkering of niet en wat als de AOW- en pensioenleeftijd niet netjes op elkaar aansluiten?

Om werknemers hierover juist te kunnen informeren is het noodzakelijk dat u als werkgever zelf goed inzicht heeft in de stand van zaken en de huidige wet- en regelgeving omtrent pensioenregelingen. Laater helpt u daar bij.

Wij bieden een pensioenanalyse aan, op uw bestaande regeling. Speciaal gericht op de uitvaartbranche.

Voldoet deze aan de eisen uit de CAO? Bent u marktconform met deze arbeidsvoorwaarde? Zijn alle medewerkers aangemeld op de juiste wijze. Ook de oproepkrachten hebben recht op pensioen, hoe behandelt u deze medewerkers in de pensioenadministratie? U weet waar u staat in deze moeilijke materie. En uiteraard kijken we alvast vooruit naar het Pensioenakkoord en de gevolgen voor uw regeling.

Lees meer over de pensioenanalyse.

De CAO schrijft in specifieke situaties voor dat u een pensioenregeling dient te treffen voor uw personeel. De vorm staat echter vrij en veel helderheid wordt niet gegeven. Wat is de beste keuze voor u en uw organisatie, voor nu en de toekomst, voor werkgevers en werknemers?

Als pensioenexpert helpt Laater u met het correct en betrouwbaar inrichten van de pensioenopbouw, tegen een zo aantrekkelijk mogelijke premie. Wij luisteren naar uw wensen en zetten deze om in praktisch advies. Zo krijgt u grip op uw pensioenvoorziening en weet u zeker dat voor uw organisatie alles goed is geregeld. Onze pensioenspecialist voor de uitvaartbranche helpt u graag daarbij.

Lees meer over wat er in de CAO is geregeld over pensioen.

Lees meer over de hulp van Laater.