Bianca Lejeune

- Administratie en financiën.
- Ondersteuning consultants en accountmanagers.
- Rots in de branding.

Norbert van Nieuwenhoven

- Specialist communicatie
- Advisering  expiraties lijfrente en pensioen
- Voorlichting over pensioenregelingen / pensioengesprekken

Erik Kuijpers

- Pensioenadviseur en accountmanager.
- Advisering collectieve pensioenregelingen.
- Advisering generatiepact.
- Advisering  inkomensverzekeringen.

Martijn Visser 

- Zeer Ervaren Pensioenconsultant.
- Advisering collectieve pensioenregelingen.
- Advisering en begeleiding van ondernemingsraden.
- Werkingssfeer verplichtstellingen bedrijfstakpensioenfondsen.

Vera Timmermans - Dopper 

- Pensioenadviseur en accountmanager.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Advisering verzuim- en inkomensverzekeringen.

Esther Wever

- Financiële planning
- Ondersteuning van de accountmanagers en consultants
- Administratief beheer collectieve pensioenregelingen.

Lucien Smeets 

- Pensioenadviseur en accountmanager.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Advisering verzuim- en inkomensverzekeringen.

Mandy de Haan

- Contractbeheerder.
- Administratief beheer collectieve pensioenregelingen.

Dennis Bailey 

- Pensioenadviseur en accountmanager.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Advisering verzuim- en inkomensverzekeringen.

Rabiye Akkoc - Aydogan 

Relatiebeheer Pensioen & Inkomen

- Contractbeheer

- Administratief beheer inkomen

Anne Mannaerts - Coppens 

- Advisering inkomensverzekeringen.

- Juridisch adviseur arbeidsrecht

 

Martijn de Wit

Relatiebeheer Pensioen & Inkomen

- Contractbeheer

- Administratief beheer inkomen

.