Beheer uw pensioen- en inkomensregelingen

Laater (voorheen Pensioenbeheer Nederland) beheert (collectieve) pensioenregelingen. De dienstverlening van Laater kenmerkt zich door een modulaire opbouw met een hoge mate van prijstransparantie. Het administratieve beheer van pensioenregelingen is facultatief uit te breiden met diverse aanvullende diensten, waaronder een uitgebreide communicatiemodule. Tevens zijn er mogelijkheden voor efficiënte begeleiding en beheer van uw verzuim- en WIA verzekeringen. 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. En een dure arbeidsvoorwaarde. Daarbij kun je tegenwoordig geen krant meer openslaan of het gaat wel over pensioen. Dat betekent dat ook werknemers steeds beter letten op hun pensioenregeling.

Als werkgever wil je graag dat het goed is geregeld met de pensioenregeling. Dat de premie die je moet betalen ook de correcte premie is. Dat alle werknemers ook daadwerkelijk juist en tijdig opgenomen zijn in de pensioenregeling. Dat de pensioenuitvoerder geen administratieve achterstand heeft. En dat de werknemers correct en tijdig worden geïnformeerd over hun pensioenopbouw.

Laater helpt werkgevers bij het beheren en het op orde houden van de pensioenregeling. Onze aanpak is daarbij modulair. Wanneer je als werkgever zelf veel doet of veel wilt doen, dan zal Laater veel minder doen. Dat levert een aanzienlijke besparing op de kosten op! Alles uitbesteden aan Laater kan natuurlijk ook.

Per saldo krijgt u precies die dienstverlening en ondersteuning die ook bij precies bij u past. En daar betaalt u dan nooit onnodig teveel voor.

Pensioenaudit

Overzicht in administratie

Pensioenbeheerop maat

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarvoor u als werkgever eindverantwoordelijk bent. Laater helpt u bij het op orde maken en beheren van de administratie rondom pensioen. Hiervoor hebben wij een speciale Control Scan ontwikkeld. Hiermee stellen we snel vast of voor al uw werknemers de juiste regeling is getroffen, tijdig en correct premie wordt betaald en of de pensioenuitvoerder niet kampt met een administratieve achterstand.

Bij veel organisaties is de pensioenadministratie een tamelijk onoverzichtelijke kluwen aan dossiers. En dat terwijl de voortdurende veranderende eisen aan pensioenen juist vragen om inzicht in de regelingen voor uw werknemers. Laater helpt bij het overzichtelijk inrichten van de pensioenadministratie en schoont de dossiers voor u op. Mutaties worden verwerkt, toeslagen en betalingen gecontroleerd en bovendien kijken we of de pensioenregelingen nog voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Laater werkt voor het beheren en ordenen van pensioendossiers met een modulair pakket. U kunt hierbij zelf kiezen in welke mate u taken aan Laater uitbesteedt. Wilt en kunt u veel zelf doen of draagt u liever het hele beheer over aan onze pensioenexperts? De keuze is aan u en uiteraard adviseren wij u graag over de verschillende mogelijkheden. Zo weet u zeker dat u nooit teveel betaalt.