Het opzetten van een nieuwe pensioenregeling voor uw werknemers kost tijd. Het is een belangrijke en dure arbeidsvoorwaarde en die verdient aandacht. De wet- en regelgeving is ingewikkeld, de mogelijkheden uitgebreid en vaak moeilijk te doorgronden. De pensioenregeling moet passend zijn bij uw wensen en doelstellingen, maar ook bij die van uw werknemers. Dat kàn tegenstrijdig zijn. Natuurlijk moet de pensioenregeling ook betaalbaar zijn: nu en in de toekomst. Daarnaast zijn er veel gegevens nodig, zowel van uw werknemers als van uw bedrijf, voor het maken van de juiste berekeningen.

Efficiënt werken

Vaak ongemerkt lopen de kosten op bij het opzetten van een nieuwe pensioenregeling. Laater meent  dat dit anders moet. En dat dit anders kàn.

Door het adviestraject zeer strak te organiseren, bereiken we een grote mate van efficiëntie. Bijkomend voordeel is dat we alle betrokkenen maar minimaal hoeven te belasten. Zodanig zelfs dat we dit ‘Pensioen in één dag’ kunnen noemen.

Drie stappen

Pensioen in één dag bestaat uit drie stappen. We beginnen met een grondige en zorgvuldige voorbereiding. Pas wanneer alle gegevens compleet zijn, maken we met u een afspraak voor één dag. Dat is stap twee. Deze dag zijn we bij u op locatie aanwezig en doorlopen we het hele adviestraject: van inventarisatiegesprek tot ontwerp van de pensioenregeling. We bespreken dit ontwerp en indien nodig voeren we nog een aanpassing door. Daarna volgt het eindadvies. Aan het einde van de dag presenteren we de nieuwe pensioenregeling aan uw medewerkers. De derde stap is de administratieve afronding, zowel naar de gekozen pensioenuitvoerder als naar uw werknemers. Ook maken we afspraken over de verdere begeleiding bij de pensioenregeling.

Interesse?

Is uw interesse gewekt voor deze efficiënte manier van pensioenadvisering? We hebben voor Pensioen In Eén Dag een aparte website gemaakt. Hier kunt u digitaal een opdracht geven voor pensioenadvies en direct alle benodigde gegevens eenvoudig uploaden. Dat is pas efficiënt werken!