Analyse van uw pensioenregeling

 

Uw pensioenregeling en uw inkomensverzekeringen moeten voldoen aan de CAO voorschriften van de Uitvaartbranche. Laater helpt u met een analyse, waarin helder wordt of de regelingen voldoen aan deze voorschriften. Wij analyseren uw pensioenregeling aan fiscale juistheid, of de regeling marktconform is en of uw pensioenregeling op het gewenste ambitieniveau is. Ook beoordelen wij de dekkingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid en toetsen deze aan de voorschriften uit de CAO.

Een duidelijke en heldere rapportage voor € 425,- en u weet waar u staat!

Vul hieronder uw gegevens in en stuur ook de gevraagde gegevens mee. U kunt deze uploaden. U ontvangt dan binnen 3 werkdagen uw rapportage. Daarna bellen wij u op om de analyse te bespreken.


Opdracht voor een analyse

Benodigde documenten

Akkoord opdracht

Bovengenoemde contactpersoon geeft namens de werkgever opdracht aa Laater B.V. om een analyse van de pensioenregeling van werkgever uit te voeren. Hierbij wordt de pensioenregeling getoets aan de eisen van de CAO Uitvaartbranche en aan de geldende wet- en regelgeving. Tevens zal er een beoordeling ten aanzien van de kwaliteit van de pensioenregeling (benchmark) worden uitgevoerd.

De contactpersoon bevestigt dat deze (namen werkgever) bevoegd is om deze analyse-opdracht aan Laater te verstrekken.

De kosten van de analyse bedragen € 425,- exclusief omzetbelasting. Facturatie vindt per omgaande plaats. Op de werkzaamheden van Laater zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen onderaan deze pagina met de link worden gedownload.

Door onderstaand vakje aan te kruisen en op "verzenden" te klikken gaat het genoemde bedrijf akkoord met deze opdrachtbevestiging, de kosten en de voorwaarden zoals genoemd.

 
  

In ieder geval hebben we het pensioenreglement nodig. Dat moet het meest recente exemplaar zijn.

  

Hieronder kun je eventuele aanvullingen (addenda) op het pensioenreglement uploaden, maar ook de uitvoerings- overeenkomst (contract) met de verzekeraar of PPI en eventueel nog andere informatie die nuttig kan zijn bij de beoordeling van de pensioenregeling.

  

Graag een (standaard) arbeidsovereenkomst die wordt gebruikt hier uploaden.