Hoe is het geregeld in de cao voor de uitvaartbranche?

 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Ook voor de medewerkers die werkzaam zijn in de uitvaartbranche. In deze branche zijn de afspraken rondom de arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de cao. Ook de afspraken rondom pensioen.

 

Pensioen in de cao

In de cao is in paragraaf 4.10 de verplichting opgenomen voor de pensioenregeling. Echter, deze verplichting geldt niet voor alle uitvaartbedrijven en is niet voor alle medewerkers van toepassing.

Hoe zit dat nu precies?

De afspraken in de cao zijn gemaakt tussen een aantal vakbonden namens de werknemers en drie werkgeversverenigingen namens de werkgevers. Dat betekent dat de afspraken uit de cao bindend zijn voor dìe uitvaartbedrijven die lid zijn van één van de drie werkgeversverenigingen. Dat zijn de BNGU, Nardus en WVNC. Ben je als werkgever lid van een van deze werkgeversverenigingen, dan moet je de pensioenbepaling uit de cao opvolgen. Ben je een werknemer en je werkgever is lid van een van deze drie werkgeversverenigingen, dan is de pensioenbepaling uit de cao ook voor jou van toepassing.

CAO is 'algemeen verbindend'

Door de Minister van Sociale Zaken is de cao 'algemeen verbindend verklaard'. Dat wil zeggen dat de cao geldt voor de gehele uitvaartbranche, ook al ben je als werkgever niet aangesloten bij een van de drie genoemde werkgeversverenigingen. De achterliggende gedachte achter deze 'algemeen verbindend-verklaring' is ondermeer de garantie op bepaalde minimum arbeidsvoorwaarden en dat er op deze manier geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de branche plaatsvindt.

In de algemeen verbindend verklaring is de pensioenparagraaf echter niet meegenomen. Dat is nooit het geval bij algemeen verbindend-verklaringen. Dat houdt in dat wanneer je als werkgever niet bent aangesloten bij een van de drie genoemde werkgeversverenigingen, je wel de cao moet toepassen (immers algemeen verbindend verklaard), maar niet de bepaling rondom de pensioenregeling (deze is namelijk uitgezonderd).