Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben payrollers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in loondienst met dezelfde functie. Daardoor moeten payroll-ondernemingen zelf pensioen regelen voor hun werknemers. Dit noemen we een 'adequaat pensioen'.

Een adequaat pensioen

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet ertoe leiden dat payrollwerknemers recht krijgen op een pensioenregeling die gelijkwaardig is aan die van andere werknemers met een vergelijkbare functie bij die werkgever. Voor pensioen betekent deze wet dat de payroller in dezelfde pensioenregeling wordt opgenomen als de medewerkers van het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. Een alternatief is dat payroll-onderneming zelf een pensioenregeling opstarten. Een adequate pensioenregeling, zoals dat in de WAB staat.

Minimum voorwaarden

Een adequaat pensioen voor payrollers moet voldoet aan eenaantal minimum voorwaarden die zijn vastgelegd in de WAB. Zo is er geen wachttijd voor partner- en wezenpensioen en ook wordt de premiebetaling doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid. Daarbij is de totale normpremie gelijk aan het vastgestelde percentage van 14.6% van de pensioengrondslag (2020). 

Zie onderaan deze pagina voor de Wettekst en de Nota van Toelichting.

Begin op tijd!

Hoewel 1 januari 2021 nog ver weg klinkt, is het toch al snel zo ver. Begin dus op tijd met het afwegen van de verschillende alternatieven. Ofwel deelnemen in het van toepassing zijnde pensioenfonds, ofwel zelf een adequate pensioenregeling opzetten.

Welke keuze het ook wordt: Laater help graag!

 

Wettekst en Nota van toelichting

Stb 2019 487
PDF – 109.6 KB 11 downloads