Bij Laater weten we hoe ingewikkeld het beheer van (collectieve) pensioenregelingen is. Tel daarbij de voortdurend veranderende wet- en regelgeving bij op en het is niet moeilijk om te zien hoe werkgevers het overzicht over de pensioenen kunnen kwijt raken. Een klein foutje in de administratie kan grote gevolgen hebben voor het pensioen van werknemers.

Pensioenbeheer Nederland

Het beheer van pensioenregelingen voeren wij uit via het zusterbedrijf Pensioenbeheer Nederland. Dit is een zelfstandig bedrijf naast Laater. We hebben voor deze constructie gekozen omdat er voor het beheer van pensioenregelingen agentschappen nodig zijn met verzekeraars en andere pensioenuitvoerders. Om onze onafhankelijkheid bij Laater te waarborgen, willen we deze agentschappen niet in de onderneming Laater hebben. Daarom hebben we er voor gekozen om het beheer uit te voeren in een apart bedrijf.

Pensioenaudit

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarvoor u als werkgever eindverantwoordelijk bent. Laater helpt u bij het op orde maken en beheren van de administratie rondom pensioen. Hiervoor hebben wij een speciale Control Scan ontwikkeld. Hiermee stellen we snel vast of voor al uw werknemers de juiste regeling is getroffen, tijdig en correct premie wordt betaald en of de pensioenuitvoerder niet kampt met een administratieve achterstand.

Overzicht in administratie

Bij veel organisaties is de pensioenadministratie een tamelijk onoverzichtelijke kluwen aan dossiers. En dat terwijl de voortdurende veranderende eisen aan pensioenen juist vragen om inzicht in de regelingen voor uw werknemers. Pensioenbeheer Nederland helpt bij het overzichtelijk inrichten van de pensioenadministratie en schoont de dossiers voor u op. Mutaties worden verwerkt, toeslagen en betalingen gecontroleerd en bovendien kijken we of de pensioenregelingen nog voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Pensioenbeheer op maat

Pensioenbeheer Nederland werkt voor het beheren en ordenen van pensioendossiers met een modulair pakket. U kunt hierbij zelf kiezen in welke mate u taken aan Pensioenbeheer Nederland uitbesteedt. Wilt en kunt u veel zelf doen of draagt u liever het hele beheer over aan onze pensioenexperts? De keuze is aan u en uiteraard adviseren wij u graag over de verschillende mogelijkheden. Zo weet u zeker dat u nooit teveel betaalt.