Adviestraject pensioenregeling

€ 750,00

Laater gaat aan werkgever een pensioenuitadvies geven in verband met de (tijdelijke) betalingsonmacht voor de pensioenpremies. De werkwijze is uitgelegd aan de werkgever en is tevens weergegeven op de website www.pensioenpremiehulp.nl. Onderstaand kunt u de opdrachtbevesting invullen en eventueel de machtiging al meesturen.

Bij de keuze pensioenuitvoerder ziet u per verzekeraar de prijs voor onze werkzaamheden. 

Opdrachtbevestiging

 Door onderstaande vakjes aan te kruisen geeft bovenstaande contactpersoon namens de werkgever opdracht aan Laater B.V. om een pensioenadvies uit te brengen inzake het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het niet meer volledig kunnen betalen van de pensioenpremies. De werkwijze is aan de werkgever uitgelegd en is nader beschreven op de website www.pensioenpremiehulp.nl.

De algemene voorwaarden van Laater zijn op al onze werkzaamheden van toepassing.

U kunt het onderstaande machtigingsformulier vooraf invullen en met de opdrachtbevestiging meesturen. 

  1. download onderstaand bestand onder: download machtigingsformulier;
  2. Vul deze in en druk de machtiging af op uw briefpapier;
  3. Scan het formulier in en sla het formulier op;
  4. Ga naar Machtigingsformulier "kies bestand" en kies het door u opgeslagen formulier.

We kunnen zo sneller voor u aan de slag.

 

download machtigingsformulier