Hulp bij betalingsuitstel

€ 125,00

U ontvang hulp bij het aanvragen voor betalingsuitstel bij uw pensioenuitvoerder.

 

Onderstaand kunt u de opdrachtbevesting invullen en eventueel de machtiging al meesturen. Zodat we direct voor u aan de slag gaan.

 

Het bedrag is een voorschot voor een uur werk. Hierin maakt u kennis met uw pensioenadviseur, leggen we de procedure uit. Daarnaast leggen we contact aan de hand van de machtiging met de pensioenuitvoerder om hen op de hoogte te brengen van uw verzoek tot uitstel van betaling. We verwachten in dit uur een groot deel van het werk te kunnen doen. Gezien de onzekerheid kunnen we hier geen vaste prijs voor afgeven. Mochten onze werkzaamheden het uur overstijgen overleggen we met u.

 

Extra uren zullen tegen een uurtarief van € 125,- excl. btw worden uitgevoerd.

Opdrachtbevestiging

 

Door onderstaande vakjes aan te kruisen geeft bovenstaande contactpersoon namens de werkgever opdracht aan Laater B.V. om een pensioenadvies uit te brengen inzake het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het niet meer volledig kunnen betalen van de pensioenpremies. De werkwijze is aan de werkgever uitgelegd en is nader beschreven op de website www.pensioenpremiehulp.nl.

De algemene voorwaarden van Laater zijn op al onze werkzaamheden van toepassing.

U kunt het machtigingsformulier vooraf invullen en met de opdrachtbevestiging meesturen. 

  1. download onderstaand bestand onder: download machtigingsformulier;
  2. Vul deze in en druk de machtiging af op uw briefpapier;
  3. Scan het formulier in en sla het formulier op;
  4. Ga naar Machtigingsformulier "kies bestand" en kies het door u opgeslagen formulier.

We kunnen zo sneller voor u aan de slag.

 

download machtigingsformulier