Tekst van website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl 

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Een aantal afspraken zijn:

  • een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel
  • de AOW-leeftijd stijgt minder snel
  • betere pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen
  • extra keuzerecht voor iedereen bij pensioen
  • beter nabestaandenpensioen
  • verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Aansluiten bij veranderingen

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. 

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. 

Ingangsdatum nieuwe pensioenregels

Nu het pensioenakkoord met de concrete plannen er is, moet het kabinet een wetsvoorstel  maken om de Pensioenwet aan te passen.  Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Dan moeten pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hun (administratie)systemen aanpassen. De wetgeving is aangenomen en is ingegaan vanaf 1 juli 2023. Dit betekend niet dat alles al gereed is. Verzekeraar en pensioenfondsen zijn nog drukdoende de benodigde productieaanpassingen te maken. 


Laater helpt.

Natuurlijk wilt u weten wat de gevolgen zijn van het pensioenakkoord voor uw pensioenregeling. Laater helpt daarbij. We hebben een impact-analyse ontwikkelt, waarbij we uw huidige pensioenregeling in kaart brengen en laten zien wat de impact is van het nieuwe pensioenakkoord. Moet de regeling aangepast worden? Heeft dat arbeidsvoorwaardelijke gevolgen? Moet er een compensatieregeling komen, en wat gaat dat kosten?

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het pensioenakkoord contact op met Laater.