"Pensioen is veel te ingewikkeld en veel te duur. Stoppen met die pensioenregeling!"

Stoppen met pensioen

Steeds vaker klinkt de roep bij werkgevers en werknemers om te stoppen met de collectieve pensioenregeling. 

Er is te weinig vertrouwen, de regels en de verplichtingen zijn te verstikkend, het is te ingewikkeld en te onduidelijk en het is allemaal te duur.

Stoppen met dat pensioen dus!

Maar wat dan?

Als werkgever vind je dat je medewerkers een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Zelf keuzes maken. Eventueel met wat hulp of facilitering.

Als werknemer wil je toch ook graag dat er straks nog een inkomen is als je stopt met werken. Of dat je nabestaanden verzorgd achterblijven. En wat als je arbeidsongeschikt zou raken; hoe zit het dan met dat inkomen voor later?

Hulp voor een oplossing

Wij hebben inmiddels aardig ervaring opgebouwd met het stoppen van pensioenregelingen. Op een zorgvuldige manier. En met aandacht voor de vraag: wat dan!?

Deze ervaring zetten we graag in. Gestructureerd. Met oog voor de belangen van werknemers en van werkgever. En samen met werknemers en werkgever vinden we de oplossing.

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op!