Home » Over Laater » Onze medewerkers

Bianca Lejeune

- Administratie en financiën.
- Ondersteuning consultants en accountmanagers.
- Rots in de branding.

Dick Boeter

- Intern pensioenadviseur en intern accountmanager.
- Ondersteuning bij advisering en beheer collectieve en individuele pensioenregelingen.

Erik Kuijpers

- Pensioenadviseur en accountmanager.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Advisering en begeleiding vitaliteitsregeling/generatiepact.
- Advisering verzuim- en inkomensverzekeringen.

Martijn Visser RPA

- Pensioenconsultant.
- Advisering collectieve pensioenregelingen.
- Advisering en begeleiding van ondernemingsraden.
- Werkingssfeer verplichtstellingen bedrijfstakpensioenfondsen.
- Directeur en eigenaar van Laater.

Mandy de Haan

- Contractbeheerder.
- Administratief beheer collectieve pensioenregelingen.

Pim Stultiens*

- Actuariële berekeningen
- Advisering pensioen en echtscheiding.
- Werkingssfeer verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen.

Norbert van Nieuwenhoven

- Pensioenadviseur en accountmanager.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Advisering en begeleiding vitaliteitsregeling/generatiepact.
- Advisering verzuim- en inkomensverzekeringen.

Pieter Dirven

- Kantoormanager.
- Interne processen en organisatie.
- Advisering verzuim en inkomensverzekeringen.

Eric Bolt RPA*

- Pensioenconsultant.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Specialist pensioen in de zuivelbranche.
- Advisering verzuim- en inkomensverzekeringen.

Sven Thijs MFP*

- Pensioenconsultant.
- Specialist pensioen en echtscheiding.
- Mediator.
- Advisering collectief en individueel pensioen.
- Financieel planner.

mr. Marco Rijsdijk*

- Pensioenjurist.
- Fiscale en juridische advisering.
- Specialist internationaal pensioen.

Rob van Bolhuis*

- Commercieel medewerker.
- Acquisitie en sales.

 

* deze collega's zijn geassocieerd met Laater.