Bianca Lejeune

- Administratie en financiën.
- Ondersteuning consultants en accountmanagers.
- Rots in de branding.

Dick Boeter

- Intern pensioenadviseur en intern accountmanager.
- Ondersteuning bij advisering en beheer collectieve en individuele pensioenregelingen.

Erik Kuijpers

- Pensioenadviseur en accountmanager.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Advisering en begeleiding vitaliteitsregeling/generatiepact.
- Advisering verzuim- en inkomensverzekeringen.

Martijn Visser RPA

- Pensioenconsultant.
- Advisering collectieve pensioenregelingen.
- Advisering en begeleiding van ondernemingsraden.
- Werkingssfeer verplichtstellingen bedrijfstakpensioenfondsen.
- Directeur en eigenaar van Laater.

Mandy de Haan

- Contractbeheerder.
- Administratief beheer collectieve pensioenregelingen.

Norbert van Nieuwenhoven

- Pensioenadviseur en accountmanager.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Voorlichting over pensioenregelingen / pensioengesprekken

Pieter Dirven

Vacature

- Kantoormanager.
- Interne processen en organisatie.
- Advisering verzuim en inkomensverzekeringen.

Eric Bolt RPA*

mr. Marco Rijsdijk*

Sven Thijs*

- Pensioenconsultant vestiging Assen
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Specialist pensioen in de zuivelbranche.
- Advisering verzuim- en inkomensverzekeringen.

- Pensioenjurist.
- Fiscale en juridische advisering.
- Specialist internationaal pensioen.

- Pensioenconsultant.
- Actuariële berekeningen.
- Advisering pensioen en echtscheiding.
- Mediator.
- Financiële planner.

.

.

 

* deze collega's zijn geassocieerd met Laater.