Bianca Lejeune

- Administratie en financiën.
- Ondersteuning consultants en accountmanagers.
- Rots in de branding.

Erik Kuijpers

- Pensioenadviseur en accountmanager.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Advisering en begeleiding vitaliteitsregeling/generatiepact.
- Advisering verzuim- en inkomensverzekeringen.

Mandy de Haan

- Contractbeheerder.
- Administratief beheer collectieve pensioenregelingen.

Norbert van Nieuwenhoven

- Pensioenadviseur en accountmanager.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Voorlichting over pensioenregelingen / pensioengesprekken

Martijn Visser RPA

- Pensioenconsultant.
- Advisering collectieve pensioenregelingen.
- Advisering en begeleiding van ondernemingsraden.
- Werkingssfeer verplichtstellingen bedrijfstakpensioenfondsen.
- Directeur en eigenaar van Laater.

Pieter Dirven

- Kantoormanager.
- Interne processen en organisatie.
- Advisering verzuim en inkomensverzekeringen.

Esther Wever

Bart de Witte*

- Intern accountmanager.
- Ondersteuning van de accountmanagers en consultants
- Administratief beheer collectieve pensioenregelingen.

- Pensioenconsultant.
- Advisering collectieve pensioenregelingen.
- Advisering en begeleiding van ondernemingsraden.

Sven Thijs MFP*

Eric Bolt RPA*

- Pensioenconsultant vestiging Den Haag.
- Actuariële berekeningen.
- Advisering pensioen en echtscheiding.
- Mediator.
- Financiële planner.

- Pensioenconsultant vestiging Assen.
- Advisering collectieve en individuele pensioenregelingen.
- Specialist pensioen in de zuivelbranche.
- Advisering verzuim- en inkomensverzekeringen.

.

.

 

* deze collega's zijn geassocieerd met Laater.