Wij adviseren en begeleiden ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken. Dit doen we met een grote mate van betrokkenheid en inzet. Daarbij gaan we niet op de stoel van de ondernemingsraad zitten, maar coachen, ondersteunen en stimuleren de raad zo, dat deze haar wettelijke bevoegdheid ten volle kan benutten.

Cursussen en trainingen

Daarnaast verzorgen we cursussen voor leden van de ondernemingsraad om hen wegwijs te maken in het vakgebied pensioenen. Met onze training heeft de ondernemingsraad voldoende kennis om de pensioenvraagstukken voor de ondernemingsraad goed ter hand te nemen. Voor de echte liefhebber is er natuurlijk ook een verdiepingscursus beschikbaar.

Voor werkgevers

Maar ook de werkgevers adviseren en begeleiden we bij hun onderhandeling en communicatie met de ondernemingsraad. Onze uitgebreide ervaring met trajecten voor zowel werkgevers als voor ondernemingsraden komt hierbij goed van pas.

Altijd onafhankelijk

Bij een bedrijf vertegenwoordigen wij altijd maar één partij: ofwel de ondernemingsraad ofwel de werkgever. Wij denken dat dit zuiverder is en beter recht doet aan ieders belangen.

 


Klik op logo voor de website van OR Consultancy

Samenwerking

Al vele jaren werken we erg plezierig en constructief samen met OR Consultancy (voorheen GITP Medezeggenschap). Laater is de exclusieve pensioenpartner van OR Consultancy.

OR Consultancy is gespecialiseerd in medezeggenschap.
"Wij creëren ruimte voor mensen en hun betrokkenheid waar de inhoud van vraagstukken complex is en besluitvaardigheid een vereiste. Met als resultaat inhoudelijk goede besluiten die door iedereen gedragen worden en de bereidheid om ze met overtuiging uit te voeren.

Op die manier helpen wij ondernemingsraden, hun achterban en hun bestuurders om volledig tot hun recht te komen in de veranderingsprocessen die zij met elkaar doormaken.

Mensen horen mee te kunnen praten over besluiten die hen aangaan.
Besluiten worden beter als zij gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn."